Моноблок помпа


Технически параметри:
– Дебит до 600 m3/h,
– Напор до 90 m
– работно налягане до 16 bar
– температура от -40 °C до + 140 °C
– вискозитет до 200 mm²/s

Техническите предимства
• отворени колела без аксиална натоварване или балансирани затворени колела
• компенсиране на радиалните сили с помощта на дифузьори в пръстеновидния корпус
• по избор: механични уплътнения или херметически с магнитно куплиране

Интегрирана помпа в поток


Технически параметри:
– Дебит до 220 m3/h,
– Напор до 55 m
– работно налягане до 16 bar
– температура от -40°C до + 140°C
– вискозитет до 200 mm²/s
Универсална, едностъпална центробежна помпа с дизайн “ в линия“ за многофункционална употреба за охлаждане, климатизация, филтриране, водоснабдяване и др. Това е спестяваща място алтернатива на стандартните блок-помпи. Има широка гама от дизайни с различни видове, модификации отматериали и уплътнения за чисти или слабо замърсени течности.

Неръждаема моноблок помпа


Технически параметри:
– Дебит до 240 m3/h,
– Напор до 95 m
– лесна поддръжка чрез дизайн “ издърпване от задната страна“
– затворени работни колела
– еднично или двойнодействащи механични уплътнения
– материал – неръждаема стомана
– работно налягане до 10 bar
– температура от -25°C до + 110°C
– вискозитет до 115 mm2/ s
– фланцови връзки съгл. по EN 733

Помпа за лек шлам


Помпа с ограничен въртящ момент в компактен блок дизайн за транспортиране на течности, замърсени с твърди частици или суспензии. Най често използвани флуиди: отпадни води, охлаждащи агенти, замърсени с метални стружки, абразивни масла и луга, варово мляко и продукти, които трябва да се транспортират внимателно.
Основните приложения включват: канализационни инсталации, системи за пречистване, процеси за рециклиране, миещи станции, филтри, др. Универсален дизайн на помпата, слабо-чувствителен към кавитация.
Теxнически предимства:
– вдлъбнато работно колело
– пеминаване на свободни пасажи с диаметър до 80 мм
– опционално износоустойчиво покритие
– компактен дизайн “ изтегляне назад“
Технически параметри:
– Дебит до 400 m3/h
– Напор до 55м
– работно налягане до 16 bar
– температура от -40°C до + 180°C
– вискозитет до 60 mm² / s

Самозасмукваща помпа


Технически параметри:
Дебит до 300 m3/h,
Напор до 160 m
работно налягане до 16 bar
температура от -40°C до + 90°C
вискозитет до 115 mm²/s

Техничеки предимства:
– Висока енергийна ефективност
– интегрирана jet помпа
– ниска скорост на потока
– оптимизиран поток към работното колело
– ниски загуби от вътрешно триене
– отворени колела без аксиална натоварване или балансирани затворени колела
– компенсиране на радиални сили с помощта на дифузьори в пръстеновидния корпус
– хоризонтален дизайн
– дизайн в блок или на рама

Многофазна помпа


Хоризонтални центробежни помпи за транспортиране на течно-газови смеси и за обогатяване на течности с газове. Постига се дисперсия с много фини мехурчета. Поради това многофазните помпи също действат като динамичен смесител с високи сили на срязване.

Помпите осигуряват:
• оптимално обогатяване и смесване на течности с газове
• висока степен на дисперсия
• ниска скорост на потока
• оптимизиран поток на работното колело
• ниски загуби от вътрешно триене
• отворени колела
• компенсиране на радиални сили с помощта на дифузор
• директен вход на газ съгл. до VDMA 24430
• съдържание на газ до 30%

Параметри:
– Дебит max. 60 m3/h,
– Напор макс 250 m, 40 bar
– работно налягане до 40 bar
– температура от -40 ° C до + 140 ° C
– вискозитет до 115 mm²/s

Някои основни приложения са пречистване на вода и отпадни води, флотация, неутрализация, инсталации за биогорива, биореактори и др.

Помпа за втечнени газове


Помпите за втечнен газ са необходими за разтоварване, пренос на гориво, пълнене и зареждане с гориво. Към тях се предявяват високи изисквания: ниски стойности на NPSH, ниско ниво на на пулсации, транспортиране на на смеси, ниски емисии на шум и съответствие с ATEX.

Технически предимства:
• много висока ефективност
• оптимизиран поток на работното колело
• отворени работниколела или балансирани затворени колела
• компенсиране на радиалните сили с помощта на дифузьорни устройства в пръстеновидния корпус
• единични или двойнодействащи механични уплътнения , магнитно куплиране по избор
• Съответствие с ATEX
• ниски стойности на NPSH
• компактен дизайн моноблок или рама

Параметри:
– Дебит max. 340 m3/h,
– Напор макс 400 m,
– работно налягане до 40 bar
– температура от -40 °C до + 110°C
– вискозитет до 115 mm²/s

ТЪРСИТЕ ВАШИЯ КОРЕКТЕН ПАРТНЬОР?