Решения за AdBlue (Urea)

През последните години Европейският съюз издаде директиви като Euro 5 и 6, които изискват значително намаляване на емисиите на азотен оксид (NOx) от дизеловите двигатели. За да се гарантира спазването на тези нови стандарти, производителите на дизелови двигатели въведоха системи за селективна каталитична редукция (SCR), които впръскват AdBlue (AUS 32) към емисиите от автомобилите. Уникалните помпени комплекти на Standard Pump са разработени за прехвърляне на AdBlue (AUS32) директно от варели и IBC резервоари Tote™. Всеки пакет помпи отговаря на строгите северноамерикански и европейски стандарти за безопасност, за да се гарантира, че потребителят получава безопасен и качествен продукт. Обширните тестове са заключили, че AdBlue реагира отрицателно на цветни метали като мед, цинк и свързаните с тях сплави, поради което всяка помпа Standard Pump е изработена от материали, съвместими с ISO.
Публикувано на 27 Jun 2022 от velas

ТЪРСИТЕ ВАШИЯ КОРЕКТЕН ПАРТНЬОР?