KingAir® е нова уникална технология, значително променяща тенденциите в промишлеността по отношение качеството на сгъстения въздух. С патентованата си конструкция, KingAir отговаря на най високите изисквания за качеството на сгъстения въздух съгласно ISO 8573 и ISO 12500 (методи за изпитание на филтър за сгъстен въздух).
KingAir® е уникално технологично комбинирано устройство „всичко в едно“ за отстраняване на кондензат, масла и частици от системи за сгъстен въздух и технически газове съгласно ISO 8573 и ISO 12500.

- Отстраняване на водата> 99,9999%
- Отстраняване на частици 0,2 µm> 90% (1 µm> 99%)
- Отстраняване на масло 0,01 mg / m3> 91% (0,0004 mg / m3> 99%)

Ефективност, която не зависи от налягането
Без захранване и разходи за енергия и поддръжка
Няма филтърни касети за подмяна
КАК РАБОТИ СЕПАРАТОРА ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ

1. Bъздухът, съдържащ влага, влиза във входящия щуцер и се отправя в първичната камера, която е така оформена, че променя движението му под формата на циклична ротация.
2. Въздухът преминава през малки пръстеновидни отверстия, които причиняват бързото му разширение. На този етап течната фракция се отстранява до 98 %.
3. Течната фракция (вода) пада в долната част на филтърния елемент, където се събира и впоследствие дренира (ръчно или автоматично).
4. От тук, въздухът преминава през прецизно конструирани, многостъпални камери, където става агрегация и сепариране на твърдите частици, съдържащи се във въздушния поток.
5. Сгъстеният въздух е очистен, а аерозолите са отстранени.
6. Чистият и сух, сгъстен въздух, вече може да се използва по приложение.

Стандартен тип (алуминий)


Отстранена влага: 99,9999 % Частици: 0,2 µm (90%); 1 µm (99%)
Работно налягане: 1 до 16 bar
Работна температура: 1°C до 55°C
Материал: алуминий
Сепариране : вода, частици, масло, бактерии
Дрениране на кондензата: ръчно (сферичен вентил) или автоматично (механичен поплавък)
ATEX II 2G II C T6 Gb
Дебит при 7 бара @20 ºС от 300 до 4000л/мин

Стандартен тип (неръждаема стомана)


Отстранена влага: 99,9999 % Частици: 0,2 µm (90%); 1 µm (99%)
Работно налягане: 1 до 16 bar
Работна температура: 1°C до 55°C
Материал: неръждаема стомана
Сепариране : вода, частици, масло, бактерии
Дрениране на кондензата: ръчно (сферичен вентил) или автоматично (механичен поплавък)
ATEX II 2G II C T6 Gb
Дебит при 7 бара @20ºС от 60 до 4000л/мин

Титан (приложения за високи дебити)


Отстранена влага: 99,9999 % Частици: 0,2 µm (90%); 1 µm (99%)
Работно налягане: 1 до 16 bar
Работна температура: 1°C до 55°C
Материал на сепаратора: алуминий или неръждаема стомана AISI 304, 316
Материал на капака: листова стомана с окончателна обработка „comaxite“.
Сепариране : вода, частици, масло, бактерии
Дрениране на кондензата: ръчно (сферичен вентил) или автоматично (механичен поплавък)
ATEX II 2G II C T6 Gb
Референтен дебит при 7 бара @20ºС от 300 до 64000л/мин

За високо налягане


Отстранена влага: 99,9999 % Частици: 0,2 µm (90%); 1 µm (99%)
Работно налягане: 1 до 70bar
Работна температура: 1°C до 55°C
Материал на сепаратора: корпус алуминий и глава неръждаема стомана AISI 304
Сепариране : вода, частици, масло, бактерии
Дрениране на кондензата: ръчно (сферичен вентил)
ATEX II 2G II C T6 Gb
Референтен дебит на 3 размера: 850, 1770 и 2550 л/мин

Ниски температури


Отстранена влага: 99,9999 % Частици: 0,2 µm (90%); 1 µm (99%)
Работно налягане: 1 до 16 bar
Работна температура: -40°C до 55°C
Материал на сепаратора: алуминий
Сепариране : вода, частици, масло, бактерии
Дрениране на кондензата: ръчно (вградена автоматика (механо поплавкова система)
Електрозахранване: 12 или 24 VDC (прав ток)
Референтен дебит – 2 размера : 300 и 900л/мин

Микрофилтрация


KA300PA (сепаратор) отстраняване на вода : 99,9999 %, твърди частици, масло, бактерии
KA300C (маслен филтър) маслени аерозоли: 0,0004 mg/m3
KA300D (адсорбционен филтър) при точка на оросяване: -22°C твърди частици : 0,01 µm
Работно налягане : 1 до 10 bar Работна температура : 1°C to 55°C
Дрениране на кондензата : KA300PA вградена автоматика (механична поплавкова система ), други видове ръчни вентили

Сепаратор от пластмаса


Отстраняване на вода: 99,9999 %
Твърди частици: 0,2 µm (90%); 1 µm (99%)
Работно налягане: 1 to 10 bar Работна температура: 1°C to 55°C Материал: пластмаса, АБС материали
Сепариране на: вода, твърди частици, масло, бактерии Дрениране на кондензат: вградена автоматика (маханична поплавкова систма )

KAAD (автодренаж)


Работно налягане: 1 до 16 bar Работна температура: 1°C – 55°C
Материал: алуминий или неръждаема стомана AISI 304, 316 Материал на поплавъците: пластмаса
Сепариране: вода, твърди частици, масло, бактерии
Дрениране на кондензата: автоматично (механична поплавкова с-ма) ATEX II 2G II C T6 GbТЪРСИТЕ ВАШИЯ КОРЕКТЕН ПАРТНЬОР?